12 februari 2011

21 februari kl 19: Fest för Kentauren - Om interaktion mellan häst och människa

Välkommen på fest för Kentauren - Om interaktion mellan häst och människa.

Boken utgör den fjärde volymen i serien Studies in Practical Knowledge som ges ut av Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola (Red. Jonna Bornemark och Ulla Ekström von Essen)

På releasen presenteras och diskuteras antologin av redaktörerna och författarna Jonna Bornemark (filosof) och Ulla Ekström von Essen (idéhistoriker) samt medförfattarna Petra Andersson (filosof) och Mari
Zetterqvist Blokhuis (ridlärare vid Strömsholm).

Att med rösten styra sex hingstar i en trång manege, att med gummiskrapan hitta hästens mest känsliga punkt och att efter år av depression återkomma till livet genom att åka efter en guppande ardennerrumpa - detta är bara några bilder av det mångfacetterade kunskapsfältet mellan människa och häst som undersöks i antologin Kentauren.

Den här boken beskriver och analyserar den praktiska kunskapen mellan häst och människa i ett humanistiskt och tolkande perspektiv. I de olika bidragen får vi möta ridlärarens, filosofens, idéhistorikerns, mimarens, etnobiologens, hästdressörens och terapeutens berättelser om vad det är som händer i interaktionen mellan häst och människa och hur denna kan begreppsliggöras.

Gratis entré och boken säljs till evenemangspris. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar