22 mars 2011

24 mars, kl 18: Hur heligt är privatlivet? Torbjörn Tännsjö på besök.


Uttryck som "privatliv" och "personlig integritet" har olika innebörder. Många tanketraditioner ger stöd för att vi ska försvara rätten till ett privatliv. Men enligt Torbjörn Tännsjö, aktuell med sin bok Privatliv, bör vi t.ex. ge upp tanken om att vi ska kunna kontrollera den offentliga bilden av oss själva. Yttrandefriheten är viktigare.

Ett flertal lagar som tillåter hemlig telefonavlyssning, buggning och lagring av mobiltrafik ger myndigheterna mer information om oss än någonsin förr. I sin nya bok Privatliv utforskar filosofen Torbjörn Tännsjö övervakningssamhällets moraliska och etiska konsekvenser. Han diskuterar tillsynsmetoder som kontroll av brev och telekommunikation, biobankers lagring av biologiskt material från medborgarna och övervakning av fångar. Tännsjös analys utmynnar i viktiga och provokativa frågor om dagens och framtidens värld. Han diskuterar också teorin om att Europas juridiska tradition är en kvarleva av gammal hedersmoral, som inte har en motsvarighet i den nordamerikanska kulturen.

Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar