23 maj 2011

31 maj, kl 19: Ak Welsapar om romanen Kobra

Kobra är en feberaktig saga om de människor som erkände tyrannens rätt att styra över dem.
Kobra utspelar sig i en historisk brytpunkt. Sovjetunionen har kollapsat, det totalitära styret är brutet. Det fria postsovjetiska samhället rör sig nu i okänd riktning, men under en ny ordning som inte är mindre brutal än den tidigare. Som i fabeln antar kobran mänsklig gestalt och bosätter sig i människornas värld för att finna orsaken till deras katastrof

Ak samtalar med Lars Erik Blomqvist som bl.a har översatt Bulgakovs, Mästaren och Margarita till svenska.

Ak Welsapar föddes 1956 i den dåvarande sovjetrepubliken Turkmenistan. Han har arbetat som journalist sedan slutet av sjuttiotalet. Welspar blev internationellt uppmärksammad för sina undersökande reportage om Turkmenistans regim. Han blev bannlyst och hans böcker brändes på bål. Sedan 1994 bor han i Sverige som politisk flykting.

Fri entré
Vatten och vin!
Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar