18 september 2011

Indignez-vous! Säg ifrån! Måndag 19 september. kl 18.00

SÄG IFRÅN - Stéphane Hessels rasande bok om de ökande sociala klyftorna diskuteras av förläggaren Louise Lindfors och Pierre Schori.

Måndag 19 september. kl 18.00

I oktober 2010 publicerades i Frankrike en tunn skrift med titeln Indignez-vous!. Det var den då nittiotreårige Stéphane Hessel som på ett femtiotal sidor i enkla och passionerade ordalag uppmanar till mobilisering kring värden som ekonomisk jämlikhet, demokrati.
I boken som fått den svenska titeln Säg ifrån! (Louise Lindfors förlag 2011) uppmanar författaren Stéphane Hessel till motstånd mot den rådande samhällsutveckling som genom raserandet av skolsystem, sociala skyddsnät, försäkringssystem och med en tilltagande mediakoncentration strider mot det franska samhällsbyggets centrala värderingar.
Stéphane Hessel tar avstamp i sitt långa livs djupa erfarenheter. Som fransk motståndsman, som lägerfånge i Auschwitz, som en av författarna till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Och boken har fått en väldig respons. Den har sålts i 2 milj ex i Frankrike. Engelska, tyska, spanska och sammanlagt ett trettiotal översättningar gör Stéphane Hessels Indignez-vous! till ett europeiskt fenomen.
Den svenska upplagan av innehåller förutom Hessels text tre kommentarer av Göran Greider, Åsa Moberg och Pierre Schori.

Välkomna att delta. Vi bjuder på vin och samtal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar