26 oktober 2011

27 okt, kl 19-21 Trafikmaktordningen på Södergården (vår granne)

Föredrag och debatt om stadens infrastruktur, bilismens elände och rätten till mobilitet

Södergården och Söderbokhandeln i samarbete.

Om ett samhälle med bilen i toppen av hierarkin och kollektivtrafik, cyklar och gångtrafikanter underst. Om en värld där våra liv i mycket hög utsträckning styrs av bilen.

Mobilitet och klass är tätt sammanvävda. Inte bara därför att möjligheten till mobilitet hänger samman med ekonomiska resurser, utan även för att ett samhälle byggt efter dagens mobilitetsparadigm, det vi kallar automobilitet, direkt bidrar till ökade ekonomiska och sociala skillnader.

Med utgångspunkt i denna bok och denna verklighet anordnar vi nu en diskussionskväll.

Varmt välkomna!

Medverkande: Anna Nygård från organisationen Planka.nu; Per Lundin som är forskare i teknikhistoria på KTH och författare till avhandlingen Bilsamhället; Jan Strömdahl, V-politiker och f d medlem i SL:s styrelse. Moderatorer: Mikael Müller och Victor Andreasson från Korpen Koloni Förlag.

19.00 Presentation av boken Trafikmaktordningen och organisationen Planka.nu
19.15 Per Lundin om sin avhandling Bilsamhället
19.25 Anna Nygård om varför kampen för nolltaxa i kollektivtrafiken är viktig
19.35 Jan Strömdahl (V) om den global- och lokalpolitiska aspekten
19.45 PAUS, kaffe finns till facila priser på Södergården
20.05 Paneldiskussion/moderatorerna ställer frågor till panelen
20.25 Allmän diskussion – publik och panel


Tid: 27/10 19.00 - 21.00
Plats: Södergården, Götgatan 37

29 okt 16-17: Andrés Barba

Andrés Barba, född 1975, är en av den spanska samtidsprosans viktigaste författare. Han slog igenom med romanen La hermana de Katia (2001) och hans verk har översatts till flera språk.

Augusti, oktober skildrar en ung människas möte med tillvarons skuggsidor. Texten gestaltar ett bryskt uppvaknande till en annorlunda verklighet där våld, sexualitet, ansvar och skuld utgör ofrånkomliga beståndsdelar.

Samtal och signering!

Välkomna!

2011/10/24 Augusti, oktober recenseras i Svenska Dagbladet!
”Skoningslöst porträtt av förkrossande feghet […] Sedan början av 2000-talet tillhör Barba sitt lands mest intressanta yngre författare, inte minst i kraft av sin förmåga att gestalta komplexa känslor. Till hans resurser hör en psykologisk realism präglad av analytisk intimitet och en originell metaforik för undflyende eller övermäktiga tillstånd”, skriver Ulf Eriksson

3 oktober 2011

13 okt kl 18: Lena Andersson om sin nyutkomna bok, Förnuft och högmod.


Ett samtal mellan Lena Andersson, författare skribent och Madeleine Sultan Sjöqvist högskolelektor på Södertörn Institutionen för genus kultur och historia, religionskunskap.

Signering!
Vi bjuder på vin och vatten!

Välkomna!

Lena Andersson är en av de vassaste och mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Inte minst när hon skriver om religion och relativism. Vilket hon gärna gör. Hennes skärskådande av kyrkans och Guds roll i samhället, liksom trons och postmodernismens påverkan på tänkandet, är obevekligt och väjer inte för de svåraste frågorna kring individens fria val, värden, sanning och statens oberoende. I Förnuft och högmod har Lena Andersson samlat sina skarpaste texter, artiklar ur Dagens Nyheter och tidningen Fokus, samt fyra teaterpjäser om religionens roll i samhället.