26 oktober 2011

29 okt 16-17: Andrés Barba

Andrés Barba, född 1975, är en av den spanska samtidsprosans viktigaste författare. Han slog igenom med romanen La hermana de Katia (2001) och hans verk har översatts till flera språk.

Augusti, oktober skildrar en ung människas möte med tillvarons skuggsidor. Texten gestaltar ett bryskt uppvaknande till en annorlunda verklighet där våld, sexualitet, ansvar och skuld utgör ofrånkomliga beståndsdelar.

Samtal och signering!

Välkomna!

2011/10/24 Augusti, oktober recenseras i Svenska Dagbladet!
”Skoningslöst porträtt av förkrossande feghet […] Sedan början av 2000-talet tillhör Barba sitt lands mest intressanta yngre författare, inte minst i kraft av sin förmåga att gestalta komplexa känslor. Till hans resurser hör en psykologisk realism präglad av analytisk intimitet och en originell metaforik för undflyende eller övermäktiga tillstånd”, skriver Ulf Eriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar