2 mars 2016

Välkommen på smygrelease!


Torsdag 10/3 kl. 19.00 har vi nöjet att bjuda in till en liten smygrelease för Per Molanders nya bok Allt är vågor. Han kommer att samtala om boken tillsammans med författaren och biologen Fredrik Sjöberg.

Allt är vågor är en djärv jämförelse mellan Virginia Woolf och den moderna fysikens teorier. Per menar att Woolfs roman Vågorna ger uttryck för samma sorts sensibilitet inför tillvaron som Einstein och hans efterföljare - världen är en permanent vågrörelse.

Boken utkommer officiellt 19/3 på Weyler förlag.

Varmt välkomna! Boken kommer att finnas till försäljning till ett specialpris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar