2 november 2016

Välkommen till ett samtal mellan Ola Larsmo och Lennart Hagerfors


Romantitelns Swede Hollow är i verkligheten en ravin mitt i St Paul, Minnesota. Idag är den öde. Men vid förra sekelskiftet bodde mer än tusen svenskar här i en slum som stadens myndigheter beskrev som ett pesthål.

Här samlades några av den miljon svenska migranter som aldrig lyckats ta sig in i det nya samhället – illa sedda av såväl amerikaner som mer lyckligt lottade invandrare. Vi känner dem till namnen, inte mer. Människorna i ravinen är några av de svenskar vi sorterat bort ur vår gemensamma historia. Vi har valt att inte se dem, för deras erfarenheter gör något med vår självbild. Men nu när världen åter präglas av migration och folkvandringar stiger de fram på nytt och vill bli sedda. Ola Larsmo berättar deras historia.
*
Frågan har sysselsatt många av oss i cirka 2000 år: Vad gjorde Jesus från det att han för­svinner vid tolv års ålder tills att han återvänder vid trettio? Var blev han Jesus, människo­sonen? Hur samlade han den livserfarenhet som sen blev Bergspredikan?

Lennart Hagerfors ger sina svar i den nya romanen Människosonen. Lennarts uppväxt som missionärsbarn i Kongo präglades till stor del av berättelserna om Jesus men det är inte förrän nu, i det vi kallar mogen ålder, som han har tagit sig för att möta och begrunda dem på allvar.

Varmt välkomna till oss på onsdag den 9 november kl. 19 för att lyssna på ett samtal om två av höstens intressantaste böcker.

I samarbete med Albert Bonniers förlag och bokförlaget Weyler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar